Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Fotografická súťaž pre mladých

Centrum vedecko-technických informácií SR vyhlasuje tento rok fotografickú súťaž, ktorá sa uskutoční v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2019. Hlavným organizátorom TVT 2019 je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Téma výtvarnej súťaže: Prvky okolo nás

Kategórie súťaže:

1. Študenti stredných škôl

2. Študenti vysokých škôl

3. Doktorandi a mladí ľudia do 30 rokov

V rámci tejto témy môžu študenti, doktorandi a mladí ľudia do 30 rokov prezentovať využitie chemických prvkov a ich zlúčenín v každodennom živote a v predmetoch, ktoré sú pre nás potrebné.

Uzávierka súťaže je do 4. 10. 2019.

Bližšie informácie k súťaži, štatút, pravidlá, prihláška tu

 

04.06.2019