Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Návšteva z partnerskej univerzity v Belgorode

Dňa 5. 6. 2019 navštívila Fakultu sociálnych vied v Trnave delegácia z partnerskej univerzity v Belgorode z Ruskej federácie, menovite Sergei Nikolajevič Borisov a Evgeny Alexander Kožemiakin. Spolu s pani prodekanou doc. PhDr. Andreou Čajkovou, PhD. a pani prodekankou PhDr. Editou Poórovou, Ph.D. prerokovali možnosti ďalšej spolupráce v oblasti vedy, výskumu a mobilít.

 

Fotogaléria

 

 

06.06.2019