Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Zápis študentov do ďalšej časti štúdia v AR 2019/2020

Milí študenti,

dovoľte, aby sme vás informovali o zápise študentov do ďalšej časti štúdia v AR 2019/2020.

Z dôvodu efektívnejšieho priebehu zápisu bude univerzita realizovať  zápis do ďalšej časti štúdia aj prostredníctvom  akademického informačného systému (ďalej len „AIS“). Zápis do ďalšej časti štúdia môže vykonať iba študent, ktorý splnil všetky podmienky štúdia podľa § 11 Študijného poriadku UCM v Trnave.

Upozorňujeme študentov, že v súlade s § 11 ods. 12 Študijného poriadku UCM v Trnave si „Pri zápise študent vyplní predpísané doklady. Za správnosť vyplnených dokladov zodpovedá študent a zodpovedá aj za prípadné nesplnenie predpísaných študijných povinností v danom semestri alebo roku, zavinených nesprávnym vyplnením dokladov“.

Elektronický zápis (postup) - Denné štúdium

Študenti:

  • bakalárskych študijných programov zapisujúci sa do 2. a 3. roka štúdia,
  • magisterských študijných programov zapisujúci sa do 2.  roka štúdia,
  • zapisujúci sa do nadštandardného štúdia.


Elektronický zápis (postup) - Externé štúdium

Študenti:

  • bakalárskych študijných programov zapisujúci sa do 2., 3. a 4. roka štúdia,
  • magisterských študijných programov zapisujúci sa do 2. a 3. roka štúdia,
  • zapisujúci sa do nadštandardného štúdia.

 

 

 

 

 

12.06.2019