Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

DUCM 2019

Včerajšie dopoludnie na Fakulte sociálnych vied patrilo účastníkom Detskej univerzity UCM v Trnave.
Úvodné slová patrili pánovi prodekanovi Dr. Michalovi Imrovičovi, ktorý deti srdečne privítal a priblížil im priebeh pripraveného programu. Po príchode sa deti porozdeľovali do skupín. Každú pracovnú skupinu viedol animátor.
Dr. Michal Garaj deťom vysvetlil, ako budú pracovať. Téma ich projektu mala názov: "Dnes rozhodujem ja!" Zástupca z každej skupiny vylosoval tému, ktorú každá skupina následne spracovávala. Po vytvorení posteru zástupca z každej skupiny odprezentoval ich tému, návrhy, zlepšenia. Po odprezentovaní všetkých tímov deti a organizačný tím fakulty zahlasovali v tajnom hlasovaní za najlepší tím s najlepším posterom. Po vyhodnotení projektov odovzdal pán dekan doc. PhDr. Jaroslav Mihálik, PhD. diplomy všetkým účastníkom detskej univerzity. Poslednou bodkou za príjemne stráveným dopoludním bola spoločná fotka účastníkov detskej univerzity
s organizačným tímom fakulty.

DUCM 2019 pripravil pre jej účastníkov kolektív z FSV UCM v Trnave:
PhDr. Michal Imrovič, PhD.
PhDr. Monika Orlíková, PhD.
PhDr. Lenka Machyniaková, PhD.
Mgr. Michal Garaj, PhD.
PhDr. Veronika Šulecová
Mgr. Kristína Hoghová
Mgr. Matúš Jankoľa
Mgr. Zuzana Jurgová

 

 

Fotogaléria

 

 

04.07.2019