Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Harmonogram zápisov pre študentov vyšších ročníkov FSV UCM na akademický rok 2019/2020

Vážení študenti,

dávame vám do pozornosti termíny zápisov na akademický rok 2019/2020 pre vyššie ročníky spolu so všetkými potrebnými informáciami.

Zápis sa netýka študentov FSV UCM, ktorí sa v akademickom roku 2019/2020 zapísali do 1. ročníka štúdia vo všetkých stupňoch vysokoškolského štúdia!!!

 

22.07.2019