Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Rozdelenie študentov na štátne skúšky - august 2019

 

Vážení študenti,

dovoľujeme si vám dať do pozornosti harmonogram a rozdelenie študentov na štátne záverečné skúšky, ktoré sa uskutočnia v auguste 2019.

 

Rozdelenie študentov do skupín na bakalárske štátne záverečné skúšky:

  Katedra verejnej správy

  Katedra politických vied

  Katedra sociálnych služieb a poradenstva

 

Rozdelenie študentov do skupín na magisterské štátne záverečné skúšky:

  Katedra verejnej správy

  Katedra politických vied

  Katedra sociálnych služieb a poradenstva

 

 

 

 

 

15.08.2019