Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Oznam o konaní obhajob dizertačných prác

Vážení kolegovia,

​dovoľte, aby sme vás informovali o termínoch konania obhajob dizertačných prác. 

V utorok 27. augusta 2019, v dolnej zasadačke č. 203 Fakulty sociálnych vied UCM v Trnave, sa uskutoční obhajoba dizertačnej práce doktorandky Katedry sociálnych služieb a poradenstva FSV UCM  v študijnom programe sociálna politika:

  •   - 13.00 hod. – PaedDr. Silvia Sádecká – téma dizertačnej práce: Sociálna a zdravotná starostlivosť o seniorov

 

V stredu 28. augusta 2019, v dolnej zasadačke č. 203 Fakulty sociálnych vied UCM v Trnave, sa uskutoční obhajoba dizertačnej práce doktorandky Katedry politických vied FSV UCM  v študijnom programe európske štúdiá a politiky:

  •   - 09.00 hod. Mgr. Nikola Šimuneková – téma dizertačnej práce: Mediatizácia témy migračnej krízy vo vybraných krajinách EÚ

 

 

 

 

 

15.08.2019