Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Pozvánka na zasadnutie Akademickej obce FSV UCM a otvorenie AR 2019/2020

Vážení kolegovia, vážené kolegyne, milí študenti,

v mene dekana FSV UCM v Trnave doc. PhDr. Jaroslava Mihálika, PhD. a predsedníčky Akademického senátu FSV UCM v Trnave doc. PhDr. Oľgy Bočákovej, PhD. Vás pozývame

na zasadnutie Akademickej obce FSV UCM a otvorenie nového akademického roka 2019/2020

na Fakulte sociálnych vied UCM, ktoré sa uskutoční

23. septembra 2019 o 13.30 hod.

v zasadacej miestnosti na 1. poschodí č. dv. 110 na Bučianskej ulici.

 

 

10.09.2019