Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Zasadnutie Akademickej obce FSV UCM a otvorenie AR 2019/2020

Dňa 23. 9. 2019 sa uskutočnilo Zasadnutie akademickej obce FSV UCM, kde predsedníčka Akademického senátu FSV UCM doc. PhDr. Oľga Bočáková, PhD. informovala o činnosti Akademického senátu FSV UCM v Trnave za minulý akademický rok. Po nej predniesol príhovor dekan Fakulty sociálnych vied UCM v Trnave doc. PhDr. Jaroslav Mihálik, PhD., ktorý optimisticky povzbudil a poprial veľa síl, odhodlania a entuziazmu do nového akademického roka 2019/2020 celej našej akademickej obci.

 

 

Fotogaléria

 

 

24.09.2019