Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

SOBIBOR - prednáška, projekcia filmu, beseda

Dňa 16. 10. 2019 sa uskutočnila pod záštitou dekana Fakulty sociálnych vied UCM v Trnave doc. PhDr. Jaroslava Mihálika, PhD. a občianskeho združenia Naše MesTTo s podporou Ruského centra vedy a kultúry na akademickej pôde projekcia filmu Sobibor (2018), ktorá bola spojená s prednáškou a diskusiou.
Termín podujatia korešpondoval so 76. výročím povstania v nacistickom vyhladzovacom tábore Sobibor, ktoré viedol dôstojník Červenej armády Alexander Pečerskij.
Projekciu filmu spolu s prednáškou a diskusiou o udalostiach v Sobibore z roku 1943 mali možnosť vypočuť si študenti, vyučujúci, ale aj verejnosť.

 

Fotogaléria

 

 

 

 

 

22.10.2019