Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Kandidáti do zamestnaneckej časti AS FSV

 

 

KANDIDÁTI FSV UCM DO ZAMESTNANECKEJ  ČASTI

AKADEMICKÉHO SENÁTU FSV UCM V TRNAVE

Akademický senát FSV UCM oznamuje Akademickej obci FSV UCM, že do zamestnaneckej časti AS FSV UCM v Trnave na funkčné obdobie r. 2020 – 2023 vo voľbách dňa 19. novembra 2019 za FSV UCM kandidujú:

 

Kandidáti do zamestnaneckej časti AS FSV UCM:

1. Bočáková  Oľga, doc. PhDr. PhD.

2. Brix Richard, PhDr. PhD.

3. Cíbik Lukáš, PhDr. PhD.

4. Galfyová Simona, Mgr.

5. Garaj Michal, Mgr. PhD.

6. Horváth Peter, doc. PhDr. PhD.

7. Karabová Denisa, Mgr. PhD.

8. Kubíčková Darina, PhDr. PhD.

9. Machyniak Ján, PhDr. PhD.

10. Machyniaková Lenka, PhDr. PhD.

11. Mikuš Dalibor, PhDr. PhD.

12. Osuská Jana, Ing.

13. Šramel Bystrík, JUDr. PhD.

14. Švikruha Martin, PhDr. PhD.

 

 

Volebná komisia:

1. prof. PhDr. Jana Levická, PhD. predseda volebnej komisie

2. PhDr. Jakub Bardovič, PhD.

3. Mgr. Andrej Kóňa, PhD.    

 

 

                                                                                                                                 doc. PhDr. Oľga Bočáková, PhD.

                                                                                                                                     predsedníčka AS FSV UCM

 

Trnava,  dňa  06. novembra 2019

20.11.2019