Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Slávnostná imatrikulácia študentov 1. roka denného bakalárskeho štúdia FSV UCM v akademickom roku 2019/2020

Vážení študenti, dovoľte, aby sme Vás informovali o harmonograme slávnostnej imatrikulácie študentov 1. roka denného bakalárskeho štúdia FSV UCM v akademickom roku 2019/2020.

 

Miesto konania: Aula, Bučianska 4/A, Trnava

Dátum: 21. november 2019  

Čas: od 13.00 hod. do 14.30 hod.

 

Účasť študentov je povinná!  Vstup v malom spoločenskom oblečení!

 

 

13.11.2019