Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Oznam o konaní obhajob dizertačných prác

Vážení kolegovia,

​dovoľte, aby sme vás informovali o termíne obhajob dizertačných prác.

 

Dňa 19.11.2019 13,30 hod., miestnosť č.203 (dolná zasadačka) Fakulty sociálnych vied UCM v Trnave sa uskutoční obhajoba dizertačnej práce v študijnom odbore VEREJNÁ POLITIKA A VEREJNÁ SPRÁVA

doktorand: Mgr. Adrian Gabura

Téma: Právna a politická záväznosť výsledkov referenda v SR

 

Dňa 19.11.2019 14,30 hod., miestnosť č.203 (dolná zasadačka) Fakulty sociálnych vied UCM v Trnave sa uskutoční obhajoba dizertačnej práce v študijnom odbore VEREJNÁ POLITIKA A VEREJNÁ SPRÁVA

doktorand: PhDr. Patrik Gabura

Téma: Sociálny model škandinávskych krajín

 

 

 

 

 

19.11.2019