Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Rozvojová spolupráca a humanitárna pomoc - interaktívna prednáška

Milí kolegovia, milí študenti,

srdečne Vás pozývame na interaktívnu prednášku, ktorú organizuje Fakulta sociálnych vied UCM v Trnave v spolupráci so Slovenskou agentúrou pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu (SlovakAid).

Prednáška sa uskutoční 11. 12. 2019 o 10.00 hod. v miestnosti č. 110 na Bučianskej 4/A.

Na prednáške sa dozviete viac o rozvojovej spolupráci, humanitárnej pomoci aj so zapájaním mladých ľudí v tejto oblasti a o Slovenskej agentúre pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu.

Na našu fakultu zavíta riaditeľka SAMRS Lucia Kišš, ktorá nám porozpráva o pôsobení agentúry SAMRS, ktorá je rozpočtovou organizáciou Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky (MZVEZ SR). Poslaním agentúry je zabezpečiť implementáciu oficiálnej rozvojovej pomoci Slovenskej republiky.

Tešíme sa na Vašu účasť.

 

 

 

 

 

 

20.11.2019