Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

ŠVOČ 2020

 

Milé študentky, milí študenti,

Fakulta sociálnych vied UCM v Trnave usporiada v akademickom roku 2019/2020 dňa 21.4.2020  8.ročník konferencie ŠVOČ 2020 pre študentov magisterského a bakalárskeho štúdia, ktorých ambíciou je po ukončení vysokoškolského štúdia pokračovať v doktorandskom štúdiu a prezentovať svoje výskumné výsledky.

 

 

TERMÍN ODOVZDANIA PRIHLÁŠOK: 28.2.2020   

TERMÍN ODOVZDANIA PRÁCE: 30.3.2020

FAKULTNÉ KOLO ŠVOČ 2020 sa uskutoční:  21.4.2020

CELOSLOVENSKÁ KONFERENCIA ŠVOČ 2020 SA USKUTOČNÍ /upresníme/
 

KONTAKT:             Ing. Jana Machatová (jana.machatova@ucm.sk)

 

Dokumenty:
  Pozvánka
     Prihláška
     Organizačné pokyny

 

 

31.01.2020