Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Výberové konanie v rámci programu Erasmus+ na akademický rok 2020/2021

Vážení študenti,

dňa 15.1.2020 (streda) o 10:00 hod. sa v dolnej zasadacej miestnosti (vedľa BU4) uskutoční výberové konanie v rámci programu Erasmus+ na akademický rok 2020/2021 (zimný a letný semester). Do tohto termínu je potrebné osobne doručiť prihlášku Erasmus+ koordinátorovi Dr. Mikušovi (kancelária č.328), alebo emailom na adresu dalibor.mikus@ucm.sk . Spolu s tým je potrebné priamo odovzdať aj výpis známok za doterajšie štúdium (s výnikou prvákov), motivačný list a životopis v anglickom jazyku. Na stránke FSV UCM nájdete zoznam partnerských univerzít na tomto linku http://fsvucm.sk/150_129_130/partnerske-univerzit Je potrebné zdôrazniť, že každý študent musí mať v čase odchodu na Erasmus mobilitu absolvované všetky predmety.

 

Dokumenty:
  Prihláška

 

13.01.2020