Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Oznam pre študentov Katedry verejnej správy- štátne skúšky január 2020

Vážení študenti,

oznamujeme vám, že štátne skúšky v januári sa uskutočnia dňa 27. 1. 2020 (pondelok) pre poslucháčov bakalárskeho štúdia a dňa 28. 1. 2020 (utorok) pre poslucháčov magisterského štúdia, v oba dni pre dennú aj externú formu štúdia.

Študenti Bc. štúdia začínajú o 10.00 hod.

Študenti Mgr. štúdia začínajú o 9.00 hod.

23.01.2020