Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Oznam o konaní obhajob dizertačných prác

 

Vážení kolegovia,

dovoľte, aby sme vás informovali o termíne obhajob dizertačných prác.

 

Dňa 27.01.2020 od 9,00 hod., miestnosť č.203 (dolná zasadačka) Fakulty sociálnych vied UCM v Trnave sa uskutočnia obhajoby dizertačných prác externých doktorandov v študijnom odbore SOCIÁLNA POLITIKA

 

doktorandka: MUDr. Katarína Černá, MPH

Téma: Úloha a dimenzie profesionála sociálnych služieb a poradenstva v intervencii s klientom s ochorením diabetes mellitus

 

doktorandka: PhDr. Eva Vaská, MPH

Téma: Sociálne služby pre seniorov s Alzheimerovou chorobou a špecializované poradenstvo

 

doktorand: PhDr. Peter Máťoš

Téma: Miestna samospráva a komunitné plánovanie sociálnych služieb v teórii a praxi

 

doktorand: PhDr. Martin Halaksa

Téma: Regionálna samospráva a jej sociálna politika v starostlivosti o seniorov

 

Dňa 28.01.2020 od 9,00 hod., miestnosť č.203 (dolná zasadačka) Fakulty sociálnych vied UCM v Trnave sa uskutočnia obhajoby dizertačných prác externých doktorandov v študijnom odbore SOCIÁLNA POLITIKA

 

doktorandka: Mgr. Helena Schusterová 

Téma: Sociálne poradenstvo pre dlhodobo nezamestnaných vo vybraných regiónoch Slovenskej republiky

 

doktorandka: PhDr. Marcela Lančaričová

Téma: Regionálna samospráva a jej sociálna politika v starostlivosti o seniorov

 

 

 

 

 

15.01.2020