Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Publicy 2020

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

dovoľujeme si Vás pozvať na medzinárodnú vedeckú konferenciu pod názvom Publicy 2020, ktorú organizuje Fakulta sociálnych vied UCM v Trnave v spolupráci Fakultou veřejných politik Slezské univerzity v Opavě a s Fakultou verejnej správy Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

Medzinárodná vedecká konferencia sa bude konať 14. mája 2020 v priestoroch na Bučianskej 4/A, v Trnave.

 

 

 

 

Dokumenty / Documents:

  Pozvánka

  Šablóna

  Template

 

 

08.03.2020