Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Súťaž - Tipni si svojho víťaza - parlamentné voľby 2020

Fakulta sociálnych vied UCM v Trnave organizuje v súvislosti s blížiacimi sa parlamentnými voľbami celoslovenskú súťaž s názvom "Tipni si svojho víťaza - parlamentné voľby 2020". Je to vedomostná a tipovacia súťaž výchovno-vzdelávacieho charakteru zameraná na prehlbovanie vedomostí študentov o organizácii a činnosti štátu. Primárne tento druh aktivity vytvára priestor pre aktívnu participáciu mládeže s cieľom rozširovania poznatkov.

Súťaž je určená najmä pre študentov maturitného a predmaturitného ročníka stredných škôl, pričom sa do nej môžu zapojiť elektronickou formou vyplnením a odoslaním on-line formulára.

 

 

Priebeh a organizačné zabezpečenie súťaže

Od 1.2. 2020 do 28. 2. 2020 sa môže zapojiť do súťaže každý študent najmä maturitného a predmaturitného ročníka stredných škôl, pričom základnou podmienkou je individuálne vyplnenie on-line formulára. Študent v rámci neho vyberie tri politické subjekty, ktoré sa podľa neho umiestnia na prvých troch miestach v parlamentných voľbách 2020, pridať tiež musí ich predpokladaný individuálny percentuálny zisk zaokrúhlený na dve desatinné miesta.


V dňoch 2.- 3. 3. 2020 po vyhodnotení vyplnených elektronických formulárov budú zaslané stredným školám zoznamy najúspešnejších študentov. Celkovým výhercom súťaže sa stane študent, ktorý dosiahne najpresnejší výsledok v rámci Slovenska. Vďaka našim partnerom ako Datart, Futbaltour.sk, FC Spartak Trnava, TTSK, EcoTerra či DOMOSS TECHNIKA môžu súťažiaci získať hodnotné ceny.

 

 

 

 

 

 

 

06.02.2020