Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Prednáška s Františkom Kašickým

 

Milí študenti,

dovoľujeme si vás pozvať na prednášku spojenú s diskusiou s pánom PhDr. Mgr. Františkom Kašickým, MBA, veľvyslancom  s osobitným poslaním pre granty Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru, Nórskeho finančného mechanizmu a Švajčiarskeho finančného mechanizmu. Témou prednášky budú Finančné mechanizmy, granty, grantové schémy a bilaterálne finančné nástroje  a programy vo verejnej správe. Prednáška sa uskutoční 26.2.2020 o 10.00 hod. v konferenčnej miestnosti č. 110, Bučianska 4/A, Trnava.

 

24.02.2020