Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Oznam študijného oddelenia

Pokyny pre končiacich študentov denného štúdia, ktorí idú prvýkrát na ŠTÁTNE SKÚŠKY MÁJ - JÚN 2020

PO ODOVZDANÍ ZP V KNIŽNICI FSV JE NUTNÉ, ABY STE DO 04.05.2020 OSOBNE ODOVZDALI NA ŠTUDIJNOM ODDELENÍ FSV : (Bučianska 4/A, 917 01 Trnava, miestnosť 409)

- Prihlášku na štátnu skúšku, potvrdenú o odovzdaní záverečnej práce

- Výpis všetkých absolvovaných predmetov vytlačený z AISU a podpísaný študentom                       http://www.ucm.sk/sk/manualy-k-ais/, postup č. 10

                       -  externí študenti môžu poslať dokumenty poštou najneskôr do 04.05.2020

                       

Pre študentov, ktorí opakujú štátne skúšky,  platia zverejnené pokyny na stránke FSV

http://www.fsvucm.sk/2_24/aktualne-oznamy/1270

 

 

04.03.2020