Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Oznam pre končiacich študentov

 

Prosíme všetkých končiacich študentov, aby si v systéme AIS skontrolovali všetky osobné údaje, potrebné na vystavenie dokladov o štátnej skúške, ako aj dĺžne, mäkčene, bodky a pod. v mene a priezvisku, dátum narodenia, miesto narodenia, adresa atď.

V prípade zmeny neodkladne kontaktujte svoju študijnú referentku.

04.03.2020