Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Oznam o konaní obhajob dizertačných prác

Vážení kolegovia,

​dovoľte, aby sme vás informovali o termíne obhajoby dizertačnej práce.

Dňa 27.3.2020 13:00 hod., miestnosť č.335 Fakulty sociálnych vied UCM v Trnave, sa uskutoční obhajoba dizertačnej práce v študijnom programe VEREJNÁ POLITIKA A VEREJNÁ SPRÁVA

Doktorand: PhDr. Ladislav Prešinský

Téma: Kompetencie územnej samosprávy v podmienkach Slovenskej republiky

 

 

11.03.2020