Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Oznam pre končiacich študentov denného a externého magisterského štúdia

 

Vážené študentky, vážení študenti,

 

vzhľadom na mimoriadnu situáciu v súvislosti s aktuálnym stavom šírenia koronavírusu a súvisiacimi opatreniami oznamujeme končiacim študentom denného a externého magisterského štúdia na FSV UCM v Trnave, ktorí sa chcú zúčastniť štátnych skúšok v termíne máj 2020,  platia v súvislosti s odovzdávaním záverečných prác nasledovné pokyny:

 

- záverečné práce je potrebné vložiť do AIS najneskôr 7.4.2020 (vrátane) LINK

    UPOZORNENIE !!! 

   Záverečnú prácu študent vloží do AISu až po emailovom súhlase svojho školiteľa. Zároveň upozorňujeme, že súhlas je potrebné odkonzultovať so školiteľom najneskôr do 1.4.2020, v opačnom prípade vám školiteľ nemusí udeliť súhlas.
                                  

- na štátne skúšky v termíne máj 2020 sa môžete prihlasovať prostredníctvom AISu už od dnešného dňa až do 4.5.2020 (vrátane) LINK

- fyzicky sa odovzdávanie záverečných prác a súvisiacich dokumentov zatial neuskutoční (do 7.4.2020 - záverečné práce vložíte len do AISu) sledujte preto pozorne web stránku fakulty, kde zverejníme vždy aktuálne informácie

 

Ďakujeme za pochopenie.

 

 

 

18.03.2020