Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Oznam pre končiacich študentov denného magisterského štúdia

 

Milí študenti,

dovoľte, aby sme sa vás informovali o rozhodnutí vedenia Fakulty sociálnych vied UCM v Trnave týkajúce sa končiacich študentov denného magisterského štúdia.

Vzhľadom na aktuálny vývoj situácie vedenie prijalo rozhodnutie o úprave harmonogramu odovzdávania diplomových prác podľa bakalárskeho modelu. To znamená, že do 7. 4. 2020 nahrajú do AIS-u svoje práce tí študenti, ktorí sa chcú zúčastniť májových štátnych skúšok. Tí študenti, ktorí chcú ísť až na augustové štátne skúšky, nahrajú svoje práce do AIS-u do 1. 6. 2020.

Do pozoronosti dávame informáciu, že štátna skúška je jeden ucelený súbor. To znamená, že ak sa študent prihlási na štátnu skúšku v máji alebo v auguste, tak musí štátnice vykonať zo všetkých predmetov, vrátane obhajoby práce. Či už úspešne alebo neúspešne.

Stále platí, že vždy je potrebný súhlas školiteľa na nahratie práce do AIS-u. Zároveň platí, že pokiaľ študent svoju prácu neobháji na májových štátnych skúškach, opravný termín bude mať až v januári 2021.

 

21.03.2020