Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Oznam - Akadémia strieborného veku

 

Vedúca Katedry sociálnych služieb a poradenstva Fakulty sociálnych vied UCM v Trnave a garantka Akadémie strieborného veku pri FSV UCM v Trnave doc. PhDr. Mgr. Oľga Bočáková, PhD. vyzýva poslucháčov Akadémie strieborného veku 1. a 2. ročníka, aby v prípade potrebnej pomoci v tejto mimoriadnej situácii COVID-19 sa obrátili na tajomníčku Katedry sociálnych služieb a poradenstva a  Akadémie strieborného veku PhDr. Lenku Machyniakovú, PhD.

Telefónne číslo: 0918 554 690 

Našim poslucháčom môžu naši študenti pomôcť pri nákupoch potravín, liekov a pod.

Akadémia strieborného veku bude pokračovať po skončení epidémie, informácie dostanete.

 

 

Prajem Vám a Vašim blízkym pevné zdravie.

 

S úctou

doc. PhDr. Mgr. Oľga Bočáková, PhD.

vedúca Katedry sociálnych služieb a poradenstva FSV UCM v Trnave

garantka Akadémie strieborného veku

 

06.04.2020