Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

V. ročník Jarnej školy metodológie na FSV UCM - ONLINE

 

Od 27. 04. - 08.05. 2020  prebiehal  ONLINE V. ročník "Jarnej školy metodológie", zameraný  na akademické písanie. Z 51 registrovaných užívateľov sa ho zúčastnilo  37 študentov, z rôznych odborov a ročníkov. Tento rok prejavili veľký záujem i doktorandi, najmä z Katedry verejnej správy a Katedry politických vied. Študenti sa v celkovo  8 tematických blokoch  zoznámili so základmi akademickej a vedeckej práce.

Priestor bol venovaný ako kvalitatívnemu, tak kvantitatívnemu výskumu. Rovnako ako v minulých rokoch časť venovanú kvantitatívnej analýze dát viedol český odborník na metodológiu Mgr. et Mgr. Jakub Lysek, Ph.D., ktorý zoznámil študentov so základmi práce v R statistics a základnými štatistickými metódami. Praktické cvičenia študenti plnili v "pracovných listoch".

Študenti, ktorí vypracovali všetkých 7 pracovných listov získajú certifikát o úspešnom absolvovaní.

 

 

12.05.2020