Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

ŠVOČ 2020 - vyhodnotenie

 

Na Fakulte sociálnych vied UCM v Trnave sa v mesiacoch máj-jún 2020 konal elektronickou formou 8. ročník fakultného kola ŠVOČ 2020, ktorého sa zúčastnilo 7 študentov.

Komisia v zložení - predsedníčka komisie doc. PhDr. Andrea Čajková, PhD., a členovia komisie v zložení doc. PhDr. Mária Dávideková, PhD., PhDr. Lukáš Cíbik, PhD., a Mgr. Martin Daško, PhD., zhodnotili práce študentov, vybrali 3 najlepšie práce a rozhodli o umiestnení :   

1. miesto : Daša Uhrinová : Analýza straníckeho euroskepticizmu v podmienkach Slovenskej republiky, školiteľka Mgr. Denisa Karabová, PhD.

2. miesto : Monika Kseničová, téma : Politika zamestnanosti – prípadová štúdia okresu Michalovce, školiteľ PhDr. Ján Machyniak, PhD.

3. miesto : Bc. Michaela Vaceková, téma : Deti z materských škôl a ich vplyv na kvalitu života seniorov, školiteľka PaedDr. Monika Orlíková, PhD.

 

Víťazke blahoželáme a prajeme veľa úspechov !

 

 

10.06.2020