Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Fakulta sociálnych vied UCM podpísala Memorandum o spolupráci s IUVENTOU

 

Fakulta sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave podpísala dňa 23. júla 2020 Memorandum o spolupráci s IUVENTOU – Slovenským inštitútom mládeže. Podpísanie Memoranda je vyústením dlhodobej spolupráce medzi IUVENTOU a Fakultou v oblasti prípravy projektov, výskumov a prieskumov o mládeži. Budúca spolupráca počíta s intenzívnejším prepojením skúseností oboch inštitúcií s cieľom podporiť kvalitu výskumu a zberu dát o mládeži, rozvoj mládežníckej politiky, neformálneho vzdelávania v oblasti práce s mládežou a podpory v súlade so zákonom č. 282/2008 Z. z. o podpore práce s mládežou a Stratégiou Slovenskej republiky pre mládež.

 

 

24.07.2020