Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Oznam o konaní obhajob dizertačných prác

 

Vážení kolegovia,

dovoľte, aby sme vás informovali o nasledovných termínoch obhajob dizertačných prác:

 

Študijný program EURÓPSKE ŠTÚDIÁ A POLITIKY

Dňa 24.08.2020 - miestnosť č.203 (dolná zasadačka) Fakulty sociálnych vied UCM v Trnave sa uskutočnia obhajoby dizertačných prác doktorandov KPV:

 

9,00 hod.:      PhDr. Monika Práznovská

Téma DP: Supranacionálny princíp v Európskej únii – komparatívna prípadová štúdia na príklade menovej politiky a spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky

10,30 hod.:     Mgr. Matúš Jankoľa

Téma DP: Inštitucionalizácia politických strán na Slovensku a v Českej republike: problematické elementy ich fungovania v súčasných podmienkach

 

 

Študijný program SOCIÁLNA POLITIKA

Dňa 27.08.2020 - miestnosť č.203 (dolná zasadačka) Fakulty sociálnych vied UCM v Trnave sa uskutočnia obhajoby dizertačných prác doktorandov KSSP:

 

09,00 hod.:    PhDr. Zuzana Draková   

 Téma DP: Reflektovanie potreby opatrovateľskej služby v kontexte starnutia populácie

 

10,30 hod.:     PhDr. Mgr. Andrej Hrnčárik   

                         Téma DP: Kvalita života dialyzovaných osôb v kontexte sociálnych služieb a poradenstva

 

13.00 hod.:     PhDr. Jozef Mikyška  

Téma DP: Kompetencie kľúčových aktérov z pohľadu akceptácie sociálnych služieb občanov vybraných miest Žilinského samosprávneho kraja

 

14.30 hod.:     PhDr. Soňa Svetlíková

Téma DP: Sociálno-politické súvislosti kvality života seniorov /senioriek

 

 

Študijný program VEREJNÁ POLITIKA A VEREJNÁ SPRÁVA

Dňa 28.08.2020 o 9,00 hod., miestnosť č.203 (dolná zasadačka) Fakulty sociálnych vied UCM v Trnave sa uskutočnia obhajoby dizertačných práce doktorandov KVS:

 

9,00 hod.:       PhDr. Ladislav Prešinský

 Téma DP: Kompetencie územnej samosprávy v podmienkach Slovenskej republiky

 

10,30 hod.:     Ing. Mária Nováková

Téma DP:  Komparácia spôsobov financovania verejných vysokých škôl v stredoeurópskom priestore

 

12,30 hod.:     PhDr. León Richvalský

                        Téma DP: Faktory rozvoja občianskej spoločnosti - občianske združenia v okrese Piešťany

 

14,00 hod.:     PhDr. Martin Halmo

Téma DP: Strategické marketingové riadenie verejnej vysokej školy v 21. storočí

 

 

 

 

 

13.08.2020