Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Výučba v dennom aj externom štúdiu ZS 2020/2021

 

Vážené študentky, vážení študenti,

dovoľujeme si vás informovať, že v zmysle prevencie a opatrení týkajúcich sa pandémie Covid-19 sa Fakulta sociálnych vied rozhodla zorganizovať štúdium prezenčnou formou.

Prezenčná forma výučby v dennom aj externom štúdiu bude prebiehať prostredníctvom blokovej výučby v pracovných dňoch (denné štúdium) a počas sobôt (externé štúdium) v čase od 9:00 - 12:00, resp. 13:00 - 16:00.

 

Študenti prvých ročníkov v bakalárskom stupni štúdia budú mať úvodné stretnutie s vedením fakulty (Úvod do štúdia) dňa 24.9.2020 od 9:00 v Aule Jozefa Matúša na Bučianskej ulici v Trnave.

 

Všetky ostatné ročníky začnú štúdium podľa rozpisu dňa 28.9.2020.

 

Podrobný rozpis podľa jednotlivých ročníkov zverejníme dňa 14.9.2020.

 

Kolektív Fakulty sociálnych vied UCM v Trnave

18.09.2020