Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Uvítací deň študentov 1. ročníkov FSV UCM dňa 24.09.2020

 

Dňa 24. septembra 2020 sme na našej fakulte privítali študentov 1. ročníka.

Cieľom dňa bolo priblížiť novým študentom život na fakulte a sprostredkovať im všetky informácie, ktoré budú potrebovať k svojmu štúdiu. K študentom sa prihovoril dekan FSV UCM doc. PhDr. Jaroslav  Mihálik, PhD. a predsedníčka Akademického senátu FSV UCM doc. PhDr. Oľga Bočáková, PhD. Prodekan pre rozvoj a marketing a zastupujúci prodekan pre výchovno-vzdelávaciu činnosť PhDr. Michal Imrovič, PhD. privítal členov vedenia fakulty - doc. PhDr. Andreu Čajkovú, PhD. - prodekanku pre vedecko-výskumnú činnosť a kvalitu, PhDr. Editu Poórovú, Ph.D. - prodekanku pre zahraničné vzťahy. Predstavil koordinátorku pre zdravotne znevýhodnených študentov PhDr. Darinu Kubíčkovú, PhD.

Prodekan PhDr. Michal Imrovič, PhD. priblížil systém štúdia na fakulte, informoval o mobilitách prostredníctvom programu Erasmus+.

Všetkým študentom želáme počas štúdia veľa úspechov.

 

Fotogalégia

25.09.2020