Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Kandidáti do študentskej časti Akademického senátu Fakulty sociálnych vied UCM na funkčné obdobie 2020-2022

 

Kandidáti do študentskej časti

AS FSV UCM

na funkčné obdobie 2020-2022

Akademický senát FSV UCM oznamuje Akademickej obci FSV UCM, že do študentskej časti AS FSV UCM na funkčné obdobie 2020-2022 vo voľbách dňa 07. októbra 2020 v súlade so Štatútom Fakulty sociálnych vied UCM v Trnave a Zásadami volieb do AS FSV UCM v Trnave kandidujú:

 

Kandidáti do študentskej časti AS FSV UCM:

  1. Borošová Anežka, Mgr.
  2. Dzureková Kristína, Mgr.
  3. Hrdlička Peter, Mgr.
  4. Koštial Lukáš, Mgr.
  5. Mackuľaková Markéta, Mgr.
  6. Mulinová Natália, Mgr.
  7. Urc Erik, Mgr.
  8. Vengrín Denis, Bc.

 

Voľby sa uskutočnia dňa 07. októbra 2020 v čase od 09,00 – 15,00 hod. v zasadacej miestnosti dekana FSV UCM (4. posch.).

Volebná komisia bude pracovať v zložení:

1) PhDr. Kristína Hoghová – predseda volebnej komisie

2) Mgr. Boris Kolman

3) Mgr. Erika Štangová

 

 

 

doc. PhDr. Oľga Bočáková, PhD.

predsedníčka AS FSV UCM

 

Trnava,  dňa  02. októbra  2020

 

 

Dokumenty:
  Kandidáti

 

 

04.10.2020