Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

ONLINE výučba

 

Vážení študenti,

v súlade s vyhlásením rektora UCM v Trnave zo dňa 7.10.2020 (https://www.ucm.sk/sk/aktuality/detail/2644/) prechádza Fakulta sociálnych vied do plnej dištančnej online výučby v dennej ako aj externej forme od pondelka 12.10.2020.

Informujeme študentov, že bude dodržaná tzv. bloková forma výučby podľa zverejnených rozvrhov. Aktualizovaný rozvrh na mesiac november zverejníme v súlade s prípadnými ďalšími prijatými opatreniami v mesiaci október 2020.

Dištančná výučba bude prebiehať prostredníctvom virtuálnych prednáškových miestností, konkrétne linky na výučbu s určením dátumu a času vám bude zasielať pracovníčka dekanátu, PhDr. Oľga Molnárová (olga.molnarova@ucm.sk ), včas pred konaním výučby na spoločné ročníkové e-maily.

Informácie ohľadom ubytovania v zmluvných zariadeniach UCM budú koordinované povereným pracovníkom UCM (Mgr. Soňa Krahulcová, e-mail: sona.krahulcova@ucm.sk ).

Verím, že prechod do online prostredia posilní identitu akademického prostredia a pomôže prekonať nástrahy súčasnej pandemickej situácie.

 

S prianím množstva síl a pevného zdravia

 

doc. PhDr. Jaroslav Mihálik, PhD.

dekan Fakulty sociálnych vied UCM v Trnave

 

 

07.10.2020