Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Výsledky volieb do študentskej časti AS FSV UCM na funkčné obdobie r. 2020 - 2022

 

 

 

 

Výsledky volieb do študentskej časti AS FSV UCM na funkčné obdobie r. 2020 - 2022

Dovoľujeme si vás informovať o výsledku volieb do študentskej časti AS UCM zo dňa 07.10.2020

 

Dokumenty:
  Zápisnica

 

08.10.2020