Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,  

v mene vedúcej Katedry sociálnych služieb a poradenstva doc. PhDr. Mgr. Oľgy Bočákovej, PhD. si Vás dovoľujem  informovať o konaní celoslovenskej zbierky "Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?", na ktorej participuje aj Katedra sociálnych služieb a poradenstva a vyzýva aj ostatných členov Fakulty sociálnych vied, aby sa zapojili do tejto dobročinnej akcie. 

V tomto krásnom, ale v súčasnosti aj neľahkom predvianočnom období, keďže vieme, že kvôli opatreniam sú výrazne obmedzené návštevy blízkych a priateľov klientov jednotlivých zariadení sociálnych služieb, pociťujeme ešte silnejšiu spolupatričnosť a túžbu potešiť týchto ťažko skúšaných ľudí a pevne veríme, že sa k nám pridajú aj ostatní kolegovia. Vzhľadom k náročnej situácii spojenej s koronavírusom sme sa rozhodli o bezkontaktnú formu zbierky, ktorá spočíva v zabalení potrebných vecí pre klientov zariadení sociálnych služieb do krabičiek "od topánok" (napr. hygienické potreby - sprchový gél, mydlo, telové mlieko, krém na ruky; káva, čaj; niečo sladké - keksíky, cukríky, DIA sladkosti; slané - tyčinky, chrumky; krížovky, časopisy, knihy, pohľadnice a niečo na pamiatku pre potešenie seniorov). 

Naplnené krabičky budú môcť darcovia odovzdať doktorandom Katedry sociálnych služieb a poradenstva vo vstupných priestoroch Fakulty sociálnych vied UCM v Trnave na Bučianskej ulici 4/A v utorok dňa 8. decembra 2020 v čase od 9:00 do 13:00 hod. Vyzbierané veci budú následne odovzdané kontaktnej osobe, ktorá rozhodne o priamej distribúcii pre konečných príjemcov.  

 

Ctených darcov prosíme, aby si pred samotným balením riadne umyli ruky, prípadne si ich vydezinfikovali. Počas balenia dbajte na to, aby ste do krabičiek nekašľali a nekýchali. Pripravenú krabičku, prosíme, zabaľte tak, aby bola zvlášť obalená  papierom s vianočným motívom vrchná časť a zvlášť spodná časť. Krabičky sa budú ešte otvárať a je možné, že pri ich kontrole prebehne presúvanie vecí z viac naplnenej krabičky do tej menej naplnenej.

 

S úctou a úprimnou vďakou

doc. PhDr. Mgr. Oľga Bočáková, PhD. 

vedúca Katedry sociálnych služieb a poradenstva

 

 

 

 

 

02.12.2020