Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Skúškové obdobie ZS 2020/2021

 

Vážení študenti,

dovoľujeme si vás informovať, že vzhľadom na aktuálnu situáciu súvisiacu s pandémiou prebehne skúškové obdobie ZS 2020/2021 vo všetkých formách a stupňoch študia výlučne dištančnou formou podľa pokynov pedagógov zabezpečujúcich jednotlivé predmety.

05.01.2021