Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

ŠVOČ v AR 2020/2021

 

 

Milé študentky, milí študenti,

Fakulta sociálnych vied UCM v Trnave usporiada v akademickom roku 2020/2021 9.ročník konferencie ŠVOČ 2021 pre študentov magisterského a bakalárskeho štúdia, ktorých ambíciou je prezentovať svoje výskumné výsledky.

Fakultné kolo sa bude konať dňa 29. apríla 2021 o 10:00 hod. online v prostredí MS Teams.

 

POZVÁNKA - Fakultné kolo

 

Predĺženie termínu odovzdania prihlášok a prác na ŠVOČ do 9.4.2021 !!!
 

 

TERMÍN ODOVZDANIA PRIHLÁŠOK: 19.3.2021   

TERMÍN ODOVZDANIA PRÁCE: 19.3.2021

 

KONTAKT:             Ing. Jana Machatová (jana.machatova@ucm.sk)

 

Dokumenty:

  Prihláška
  Organizačné pokyny

  Pozvánka

 

 

23.04.2021