Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Ubytovanie AR 2022/2023

 

Milé študentky, milí študenti,

dovoľujeme si vám dať do pozornosti dokument Postup pri prideľovaní ubytovania študentom UCM na akademický rok 2022/2023.

Študenti podávajú žiadosť o ubytovanie do 31.05.2022 výlučne formou elektronickej žiadosti cez Akademický informačný systém (AIS)

Študent, ktorý si podá žiadosť po stanovenom termíne nebude zaradený do prvého kola prideľovania  ubytovania.

 

Informácie o možnostiach ubytovania nájdete TU

 

 

 

 

 

 

 

 

05.06.2022