Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Oznam o konaní obhajob dizertačných prác

 

Vážení kolegovia,

​dovoľte, aby sme vás informovali o konaní obhajob dizertačných prác. Dňa 18.3.2021 sa na FSV UCM v Trnave uskutočnia obhajoby dizertačných prác doktorandov Katedry sociálnych služieb a poradenstva v študijnom programe sociálna politika:

 

09.00 – 10.30 hod.: Ing. Bc. Jana Korcová, LL.M.

Téma dizertačnej práce: Dimenzie sociálnej rehabilitácie v kontexte integrovania zdravotne znevýhodnených osôb do spoločnosti   

 

14.30 – 16.00 hod.: PhDr. Martin Vavruš

Téma dizertačnej práce: Sociálna politika štátu vo vzťahu k párom rovnakého pohlavia 

 

 

 

 

 

10.03.2021