Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Kandidáti do zamestnaneckej a študentskej časti AS UCM v Trnave na funkčné obdobie r. 2021-2024

 

 

KANDIDÁTI DO ZAMESTNANECKEJ  A ŠTUDENTSKEJ ČASTI AKADEMICKÉHO SENÁTU

UCM V TRNAVE na funkčné obdobie r. 2021-2024

 

Akademický senát FSV UCM oznamuje Akademickej obci FSV UCM, že do zamestnaneckej a študentskej časti AS UCM v Trnave na funkčné obdobie r. 2021- 2024  vo  voľbách dňa 30. marca 2021 v súlade so Štatútom Fakulty sociálnych vied UCM v Trnave a Zásadami volieb do AS FSV UCM v Trnave kandidujú:

 

Kandidáti do zamestnaneckej časti  AS UCM v Trnave:

  1. Bočáková Oľga, doc. PhDr. PhD.      (KSSaP)
  2. Horváth Peter, doc. PhDr., PhD.       (KVS)
  3. Machyniak Ján, PhDr., PhD.              (KVS)
  4. Šramel Bystrík, doc. JUDr., PhD.       (KVS)
  5. Švikruha Martin, PhDr., PhD.            (KVS)

 

Volebná komisia:

1) prof. PhDr. Jana Levická, PhD., predsedníčka volebnej komisie

2) PhDr. Jakub Bardovič, PhD.

3) PhDr. Martin Halmo, PhD.    

 

 

Kandidáti do študentskej časti  AS UCM v Trnave:

  1. Dzureková Kristína, Mgr.      (KVS)
  2. Urc Erik, Mgr.                         (KVS)
  3. Víg Štefan, Bc.                        (KSSaP)

 

Volebná komisia:

1) Mgr. Markéta Mackuľáková, predsedníčka volebnej komisie

2) Mgr. Matúš Novák

3) Mgr. Emma Valigurská

 

Trnava,  dňa  19. marca  2021

 

 doc. PhDr. Oľga Bočáková, PhD.

 predsedníčka AS FSV UCM

 

 

19.03.2021