Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Výsledky volieb do zamestnaneckej a študentskej časti AS UCM na funkčné obdobie r. 2021 - 2024

 

 

 

 

Výsledky volieb do študentskej časti AS UCM na funkčné obdobie r. 2021 - 2024

Dovoľujeme si vás informovať o výsledku volieb do študentskej časti AS UCM zo dňa 30.marca 2021

 

Dokumenty:
  Zápisnica

 

 

 

 

Výsledky volieb do zamestnaneckej časti AS UCM na funkčné obdobie r. 2021 - 2024

Dovoľujeme si vás informovať o výsledku volieb do zamestnaneckej časti AS UCM zo dňa 30.marca 2021

 

Dokumenty:
  Zápisnica

 

 

 

 

 

 

 

31.03.2021