Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Stáž v kancelárii NRSR

 

Cieľom stážového programu v Kancelárii NR SR je poskytnúť študentom vysokých škôl príležitosť spojiť svoje teoretické vedomosti s praktickými skúsenosťami a umožniť im oboznámiť sa s pôsobnosťou parlamentnej administratívy. Pre akademický rok 2021/2022 pripravujeme už dvadsiate štvrté pokračovanie tohto úspešného programu. Program stáže sa uskutoční od 1. októbra 2021 do 31. mája 2022.

 

 

Stážisti pôsobia na sekretariátoch výborov NR SR a na vybraných odboroch Kancelárie NR SR. Povinnosti a úlohy stážistu závisia od agendy pracoviska, na ktorom študent pôsobí. Študenti spravidla vyhľadávajú, triedia a vyhodnocujú rôzne údaje potrebné pre prácu NR SR a jej Kanceláriu, prekladajú informácie z cudzích jazykov, či vypomáhajú počas podujatí organizovaných Kanceláriou NR SR.

Na stáž sa môžu prihlásiť študenti vysokých škôl študujúci v čase podávania prihlášok aspoň v 2. ročníku vysokoškolského štúdia 1. stupňa, s veľmi dobrými aktívnymi znalosťami anglického alebo francúzskeho jazyka, prípadne ďalších cudzích jazykov.

 

Prihlášky je potrebné zasielať najneskôr do 15. mája 2021.

 

Všetky infomrácie nájdte  TU.

 

 

 

 

 

 

 

 

30.04.2021