Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

V Trnave výskumníci hodnotia inteligentné mestá Slovenska

 

Prvý Slovenský SMART City Index bilancoval dáta za rok 2020 a porovnal ich s rokom 2019 v šiestich referenčných oblastiach. Najinteligentnejším mestom Slovenska je Bratislava, ktorá v indexe potiahla svoje okolité mestá. Výskumníci z Katedry verejnej správy, Fakulty sociálnych vied na Univerzite sv. Cyrila a Metoda na základe štatistických dát majú jedinečné údaje o stave slovenských inteligentných miest.

Slovenský SMART City Index vznikol ako akademický projekt výsledkom spolupráce Fakulty sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave (FSV UCM v Trnave) a Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky (MH SR) pri príležitosti spolupráce na tvorbe Smart Cities Workshop-e zastrešovaného Organizáciou pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD).  Prvé dáta porovnávania slovenských inteligentných samospráv boli prezentované 25. novembra 2019 v Hoteli Bôrik v Bratislave práve na podujatí Smart Cities Workshop.

Porovnávanie je postavené na 6 referenčných oblastiach (pilieroch), ktorými sú inteligentné spravovanie (veci verejné), ľudia (a komunity), prostredie, život (a služby), mobilita a ekonomika. Tieto oblasti vychádzajú zo štúdie profesora Giffingera z Technickej univerzity vo Viedni. Rovnako indikátory, ktoré sú za jednotlivé samosprávy hodnotené sú v maximálne možnej miere definované a hodnotené rovnakým typom dát, ako ich definuje spomínaná rakúska štúdia.

„Slovensko sa nachádza skôr v štádiu implementácie agendy pre Smart Villages ako Smart Cities. Preto je náročné porovnávať dáta medzi slovenskými samosprávami. Zároveň miest, ktoré by mohli byť porovnávané na európskej alebo svetovej úrovni máme teoreticky asi päť,“ hovorí realizátor projektu doktor Andrej Kóňa z FSV UCM v Trnave. Index Smart Cities porovnáva tie samosprávy, ktoré majú aspoň tritisíc obyvateľov. Na internetovej stránke www.inteligentnemesta.sk môžete nájsť aj kategorizovanie samospráv podľa počtu obyvateľov a ich porovnanie v tejto kategórií.

Dáta sú užívateľom po registrovaní sa sprístupnené a zobrazené nielen štatisticky za jednotlivé roky, ale aj v rámci profilov jednotlivých hodnotených samospráv, okresov a krajov. „Vnímame veľkú pridanú hodnotu pri využití našich dát práve v súčasnosti, kedy si samosprávy tvoria svoje PHSR a SMART stratégie. Zároveň chceme do budúcnosti prepojiť samosprávy na základe ich potrieb s dodávateľmi SMART riešení,“ odporúča, prečo by si dáta mali osvojiť nielen samosprávy, vedúci Katedry verejnej správy FSV UCM v Trnave docent Peter Horváth, garant projektu a dodáva: „Radi by sme definovali nielen na akademickej úrovni, ale aj sektorovo, potrebu sledovania a získavania nových typov dát, teda indikátorov, ktoré zahraničie už bežne má k dispozícii, pre potreby rozvoja inteligentných miest.“

Slovenský SMART City Index je vhodný nástroj aj pre podnikateľov, ktorí práve vďaka definovaným kritickým oblastiam (napr. bezpečnosť, životné prostredie, participácia obyvateľov na veci verejných) jednotlivých samospráv, majú možnosť cielenejšie prezentovať svoje inovatívne riešenia. Do budúcnosti majú akademici z FSV UCM víziu vytvorenia aj online priestoru, v ktorom budú schopní priamo prepojiť samosprávy a dodávateľov riešení na základe stanovených požiadaviek oboch strán.

O výsledkoch Slovenského SMART City Indexu informovali aj slovenské médiá. Výskumníci publikovali tlačovú správu a reportérom odpovedali na viaceré otázky. S výskumom sa tak dostali do večerných správ TV Markíza, prílohy Reality denníka Hospodárske noviny a rovnako aj pre Slovenský rozhlas a televíziu nahrali vstupy pre Rádio Regina Západ a Rádio Regina Východ. Rozhovor poskytli aj pre mesačník vydávaný mestom Trnava – Novinky z radnice.

 

Dáta indexu nájdete na: www.inteligentnemesta.sk

Prečítajte si články a pozrite si video na týchto URL linkoch:

Príspevok TV Markíza - https://inteligentnemesta.sk/inteligentne-mesta-spravy-markiza/

Tlačová správa Zive.sk - https://zive.aktuality.sk/clanok/152166/najinteligentnejsim-mestom-slovenska-za-rok-2020-je-bratislava-ktora-poskocila-na-prvu-poziciu/

Hospodárske noviny - https://inteligentnemesta.sk/hospodarske-noviny-priloha-reality/

 

Fotogaléria

 

 

 

 

 

 

03.05.2021