Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Odovzdanie dekrétu o udelení titulu docent – doc. PhDr. Ján Machyniak, PhD.

 

 

Dňa 17.6.2021 sa v aule na Bučianskej ul. 4/1 na FSV UCM v Trnave uskutočnila habilitačná prednáška Alternatívne modely regionálnej samosprávy z pohľadu vybraných aktérov verejnej politiky obhajoba habilitačnej práce Nezávislí kandidáti v zastupiteľských orgánoch územnej samosprávy okres Trnava PhDr. Jána Machyniaka, PhD., odborného asistenta FSV UCM v Trnave. Habilitačná komisia na neverejnom zasadnutí v Návrhu zo dňa 17.6.2021 konštatovala splnenie všetkých zákonom stanovených podmienok pre udelenie titulu docent uchádzačovi. Návrh habilitačnej komisie predložil predseda Vedeckej rady FSV doc. PhDr. Jaroslav Mihálik, PhD. členom VR FSV UCM na Zasadnutí dňa 18.6.2021, ktorí súhlasili s udelením titulu „docent“ v odbore habilitačného a inauguračného konania PhDr. Jánovi Machyniakovi, PhD.

Dňa 22.6.2021 odovzdal rektor a predseda VR UCM prof. Ing. Roman Boča, DrSc. dekrét o udelení titulu „docent“ PhDr. Jánovi Machyniakovi, PhD.

 

Novému docentovi srdečne gratulujeme.

 

Fotogaléria

 

 

23.06.2021