Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Prevzatie diplomov - absolventi

 

Milé absolventky, milí absolventi,
oznamujeme Vám, že v stredu,  7. júla 2021 o 9.00 hod. si môžete v Aule Jozefa Matúša (veľká aula) na Bučianskej ul.4/A v Trnave, prevziať diplomy a ostatné doklady o ukončení štúdia.
 
Pri vstupe do budovy je potrebné, aby ste mali ústa a nos prekryté respirátorom, prípadne rúškom.
 
Ak sa v tomto termíne nemôžete dostaviť, diplom si môžete prevziať na Rektoráte UCM, Nám. J. Herdu 2, Trnava po dohode vopred s PhDr. Janou Polakovičovou - jana.polakovicova@ucm.sk.
 
 
 
 
 
02.07.2021