Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Oznam o konaní obhajob dizertačných prác

 

Vážení kolegovia,

dovoľte, aby sme vás informovali o termínoch obhajob dizertačných prác.

 

Dňa 23.8.2021 sa o 10:00 hod. v miestnosti č.203 (dolná zasadačka) Fakulty sociálnych vied UCM v Trnave uskutoční obhajoba dizertačnej práce v študijnom programe VEREJNÁ POLITIKA A VEREJNÁ SPRÁVA

doktorand: PhDr. Zdenko Čambal

Téma dizertačnej práce: Európsky orientovaná komunálna politika ako predpoklad cezhraničnej spolupráce

 

 

 

Dňa 31.8.2021 sa v miestnosti č.203 (dolná zasadačka) Fakulty sociálnych vied UCM v Trnave sa uskutočnia obhajoby dizertačných prác v študijnom programe EURÓPSKE ŠTÚDIÁ A POLITIKY 

9:00 hod.: Mgr. Boris Kolman

Téma dizertačnej práce:  Politické etablovanie a ideová profilácia ĽSNS

 

10:30 hod.: PhDr. Alexandra Matejková

Téma dizertačnej práce: Európska politika rodovej rovnosti: Paradigmy v preferenciách atribútov platenej práce vo vybraných štátoch Európskej únie

 

 

16.08.2021