Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Európske štúdiá a politiky - OBHÁJENÉ

 

S radosťou Vám oznamujeme, že dňa 19. augusta 2021 Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo prijala uznesenia, ktorými priznáva právo udeľovať akademické tituly pre 2. a 3. stupeň vysokoškolského štúdia v študijných programoch:

Európske štúdiá Mgr. - denná a externá forma štúdia

Európske štúdiá a politiky PhD. -denná a externá forma štúdia

 

 

 

 

 

 

 

25.08.2021