Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Informácia o zahájení AR 2021/2022

 

Milí študenti,
 
dovoľujeme si vás informovať, že otvorenie akademického roka dňa 20.9.2021 sa vzhľadom na aktuálnu situáciu uskutoční v obmedzenom režime, t.j. na pozvánky.
Výučba pre študentov začína v utorok 21.9.2021 podľa rozvrhu. Usmernenie k harmonogramu zimného semestra AR 2021/2022 ako aj rozvrhy zverejníme v najbližších dňoch.
 
 
 
 
 
09.09.2021