Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Štatút študenta so špecifickými potrebami - žiadosť

 

Študenti so zmyslovým, telesným a viacnásobným postihnutím, s chronickým ochorením, so zdravotným oslabením, s psychickým ochorením, s autizmom, s poruchami učenia, ktorí chcú získať štatút  študenta so špecifickými potrebami môžu kontaktovať Centrum podpory študentov so špecifickými potrebami https://www.ucm.sk/sk/centrum-podpory-studentov-so-specifickymi-potrebami-01/ do 10.10.2021.

 

 

 

 

 

14.09.2021